Praptra A & B Only Shri Sai Shikshan Mahavidhyalay Students


Only...Shri Sai Shikshan Mahavidhyalay, Students फक्त...श्री साई शिक्षण महाविद्यालय, चंद्रपूरच्या विद्यार्थ्यांसाठी.
     महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीच्या परिपत्रक आ.क्र./गो.वि./परीक्षा विभाग/2194/2020 दि. 26/06/2020. शैक्षणिक सत्र 2019 - 20 मधील अंतिम सत्र/ वर्षाच्या पदवी पदव्युत्तर परीक्षांचे सुधारीत प्रपत्र आणि प्रपत्र बाबत.
     कोव्हिड 19 चा प्रादुर्भाव लक्षात घेवून गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा दयायची की नाही याबाबत Undertaking Letter  भरून घेण्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार गोंडवानविद्यापीठाच्या वेबसाईटवर परिपत्रक, प्रपत्र '' व '' सोबत जोडल्याची Pdf फाईल खालिल लिंकवरून Download करून घ्यावी.
Gondwana University प्रपत्र Download करण्याची लिंक: https://unigug.ac.in/portal/administrator/administrator/images/news_attachment/0_IMG-20200626-WA0064-merged%20(1).pdf
प्रपत्र अ:
     प्रथम द्वितीय वर्षातील विद्यार्थी, ज्या विद्यार्थ्यांना SEM - II, आणि SEM - IV ची परीक्षा दयायची नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी प्रपत्र Download करून ते पूर्ण भरावे त्यावर सांगितलेल्या सूचनेप्रमाणे स्वाक्षरी करावी, दिनांक स्वत: चा पत्ता लिहावा. त्याची Pdf फाईल बनवून ती खालिल लिंकवर आवश्यक माहिती भरून अपलोड करावी. शेवटची दिनांक: 04/07/2020.
प्रपत्र ब:
     प्रथम द्वितीय वर्षातील विद्यार्थी, ज्या विद्यार्थ्यांना SEM - II, आणि SEM - IV ची परीक्षा दयायची आहे.  अशा विद्यार्थ्यांसाठी. प्रपत्र Download करून ते पूर्ण भरावे त्यावर सांगितलेल्या सूचनेप्रमाणे स्वाक्षरी करावी, दिनांक स्वत: चा पत्ता लिहावा. त्याची Pdf फाईल बनवुन ती खालिल लिंकवर आवश्यक माहिती भरून अपलोड करावी. शेवटची दिनांक: 04/07/2020.
     Fill all details and submit your Prapatra A or B in following link:

Post a Comment

0 Comments