Showing posts with the label HumanismShow all
Mahatma Phules Social Movement महात्मा फुलेंची सामाजिक चळवळ
What to do after Corona?  कोरोणानंतर काय ?
Remove the Statue of Manu  मनुचा पुतळा हटवा
LIC on the direction of Privatisation  LIC खाजगीकरणाच्या दिशेने
Unlimited Midnight Struggle  अमर्याद मध्यरात्रीचा संघर्ष
Indian Railway on the direction of Privatisation  भारतीय रेल्वे खाजगीकरणाच्या दिसेने
Poverty is a Disease or Imposed System  गरीबी हा आजार की थोपवलेली व्यवस्था
When will come the Vaccine on Corona Virus?  कोरोणावर लस केंव्हा येवू शकते ?
Contribution of Chatrapati Shahu Maharaj in Social Change छत्रपती शाहू महाराजांचे सामाजिक परिवर्तणातील योगदान
Inflame of Petrol पेट्रोलचा भडका
Matter of Farm labour प्रश्न शेतमजूरांचा
State Socialism of Dr. Ambedkar  डॉ. आंबेडकरांचा राज्य समाजवाद
 Fight on farm contour शेतीच्या बांदावरून हाणामाऱ्या
India China Stand off & Intelligence failure? भारत चीन विवाद आणि खुफीया एजन्सीचे अपयश?
अंत्री ते मिलींद महाविद्यालय एक प्रवास
Why Difficult Boycott on Chinese Product? चीनी वस्तूवर बहिष्कार घालणे का अवघड आहे?
भारत - चीन विवाद आणि पंचशील करार
USA, China Want to be Super power and  India wants to be VishwaGuru.
देशाचे कल्याण ज्यांना करावयाचे आहे त्यांनी सर्वप्रथम शेतीकडे लक्ष दयावे.
शिवराज्यभिषेक सोहळा (Shivrajyabhishek Sohala)